Ben je dringend op zoek naar woonruimte in Groningen vanwege een acute noodsituatie? Woonurgentie Groningen behandelt aanvragen van woningzoekenden die in aanmerking willen komen voor een voorrangspositie.

Dit kan via woonurgentie, huisvesting via Bureau Woonkans, Proefwonen of het tweede kansbeleid. Woonurgentie Groningen werkt in opdracht van de vijf Groninger corporaties en op basis van de huisvestingsverordening van de gemeente Groningen.

Meer weten over dit project?

Eric Cuperus | e.cuperus@wildsea.nl | +31 (0) 50 211 14 72

Vergelijkbare projecten

Impact Noord, een vereniging die ondernemen met maatschappelijke impact in Noord-Nederland aanjaagt en versterkt.
De Waddentour is een toeristische route waarbij de rijke historie van de vier beschermde dorpsgezichten (Ee, Holwerd, Metslawier en Paesens/Moddergat) en de waardevolle omgeving in beeld wordt gebracht.
Grunneger Power is een energiecoöperatie uit Groningen. Ze leveren groene energie die wordt opgewekt dóór Groningers, vóór Groningers.