Heilpraktiker Wemeltje Eising

Heilpraktiker Wemeltje Eising pakt lichamelijke klachten aan door op zoek te gaan naar de oorzaak binnen de wervelkolom.

ACM Opleidingen

ACM Opleidingen stimuleert alert en daadkrachtig werken. Door regulier onderwijs te combineren met de nieuwste vormen van online leren en interactieve simulaties, is ACM Opleidingen in staat om aan te sluiten bij de individuele leerbehoefte van de cursist.

Ambulance radar

De Ambulance radar is ontwikkeld om de doorstroom van hulpdiensten bij bruggen en sluizen te bevorderen. Brug- en sluiswachters worden via een gebruiksvriendelijke applicatie geïnformeerd over (waarschijnlijk) passerende spoedambulances.

METc UMC Groningen

Voordat een onderzoek met mensen dat onder de WMO valt mag starten, moet het worden getoetst door een erkende METC of de CCMO.

dHealth Lab

Onder leiding van toonaangevende instellingen en bedrijven uit Groningen is dHealth Lab opgestart: een omgeving voor het ontwikkelen en testen van nieuwe digitale producten en innovaties op het gebied van gezondheidszorg.

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Time2Twist is hét intervisiespel voor de JGZ-professional. Via Time2Twist kunnen collega’s in gesprek over de dagelijkse JGZ-praktijk; het spel biedt spelenderwijs ruimte voor reflectie.

INTER-PSY

INTER-PSY behandelt patiënten met psychische of psychiatrische klachten opdat ze met meer zelfvertrouwen, veerkracht en autonomie de regie over hun eigen leven kunnen krijgen en houden.

STAPP

STAPP levert een bijdrage aan het slimmer en efficiënter organiseren van de (revalidatie)zorg tot in de thuissetting van mensen met hersenletsel. STAPP geeft de patiënt meer zelf de regie over waar en wanneer te trainen.

Mindyourtrip

‘Mind Your Trip’ is een Europees project dat zich richt op jongeren die NPS gebruiken. De website bevat informatie, hulpmiddelen en aanwijzingen om het gebruik zo veilig mogelijk te houden en biedt een interventie via een mobiele app met professionele hulpverleners.