Stan

Met Stan is hulp altijd nabij in geval van acute noodsituaties. Van hartstilstand tot calamiteit, van ongeluk tot bedreiging, via Stan bieden mensen in de buurt direct hulp. Mensen helpen, dát is het DNA van Stan.
Mensen alarmeren
Waar is de nood? Hoeveel hulp is gewenst? En over welke vaardigheden moeten de hulpverleners beschikken? Het ingenieuze Stan-systeem alarmeert en stuurt precies de juiste hulpverleners voor elke situatie.
Burgerhulpverleners
Tienduizenden mensen staan in Nederland dag en nacht voor je klaar in geval van nood. Professionals en burgerhulpverleners die onmiddellijk reageren als hun hulp of zorg gewenst is. Dat is het Stan netwerk.
Standby to help
Stan is altijd standby to help bij reanimaties (the CPR network), calamiteiten op de werkvloer (the safety staff), voor inzet van (semi-)professionele hulpverlening (the response team) en bij dreigende situaties in het openbaar vervoer (the security crowd).

Beec

BEEC levert een totaaloplossing om (zorg)organisaties te faciliteren in het gestructureerd intern auditeren en instrueren.

Met BEEC houdt u decentraal en continu zicht op de kwaliteit van uw producten en diensten. BEEC biedt daarvoor verschillende mogelijkheden, de keuze is aan u! U stelt zelf vragenlijsten op of wij zorgen voor passende auditlijsten, gebaseerd op wettelijke eisen/NEN-normen. Daaraan koppelt u instructies voor medewerkers voor het verbeteren of borgen van de kwaliteit. BEEC ontzorgt organisaties bij het periodiek in kaart brengen van de vereiste kwaliteit (auditeren) en het instrueren van medewerkers.

Dit alles is vanuit de backoffice in te richten en te sturen, inclusief de rapportage.

De kracht van BEEC is de combinatie van variabelen, waarmee op het juiste moment aan de juiste persoon op de juiste plek de juiste vraag (of instructie) wordt voorgelegd.