Impact Noord

Impact Noord, een vereniging die ondernemen met maatschappelijke impact in Noord-Nederland aanjaagt en versterkt.

ICT-Congres

ICT Congres 2018 faciliteert kennisuitwisseling: MKB-ers laten zien hoe digitalisering hun business heeft doen groeien.

Bouwgroep Noord

Bouwgroep Noord is een onderneming die gespecialiseerd is in (industriële) utiliteitsbouw, seriematige woningbouw en projectmanagement. Wij verzorgen de realisatie van meer en minder complexe bouwwerken.

Grunneger Power

Grunneger Power is een energiecoöperatie uit Groningen. Ze leveren groene energie die wordt opgewekt dóór Groningers, vóór Groningers.

First people

Bij First People staan de wensen van de kandidaat en het bedrijf centraal.

Woonurgentie

Woonurgentie Groningen behandelt aanvragen van woningzoekenden die in aanmerking willen komen voor een voorrangspositie.