Groningen Klimaatbestendig

Er is ook een heleboel wat jij kan doen – en waar je jezelf, je straat en de wereld direct een groot plezier mee doet. En waar de gemeente je bij van dienst kan zijn. Begin vandaag nog!

ICT-Congres

ICT Congres 2018 faciliteert kennisuitwisseling: MKB-ers laten zien hoe digitalisering hun business heeft doen groeien.

ITurnIT

ITurnIT wil het primair en voortgezet onderwijs helpen om kinderen voor te bereiden op de digitale samenleving. Het is belangrijk om kinderen de kennis en kunde mee te geven om goed te kunnen functioneren in deze gedigitaliseerde samenleving.

Elk dorp een duurzaam dak

Het programma ‘Elk dorp een duurzaam dak’ ondersteunt dorpen in het gaswinningsgebied om ontmoetingsplekken toekomstbestendig te maken.

Grunneger Power

Grunneger Power is een energiecoöperatie uit Groningen. Ze leveren groene energie die wordt opgewekt dóór Groningers, vóór Groningers.

Groninger Dorpen

Groninger Dorpen heeft een prominente plek in het plattelandsnetwerk van de provincie Groningen en zet zich in voor sterke dorpen met sterke mensen.

Omroep LEO

Omroep LEO is een belangrijk medium voor inwoners van de gemeente Leeuwarden. De voornaamste taak is op kwalitatief hoogwaardige wijze informatie aan te bieden aan kijkers, luisteraars en lezers.

Oog Omroep Groningen

Groningen bruist, maar weet jij de bubbels te vinden?
Met de nieuwe OOG app hoef je niets te missen; van gebluste brandjes tot leuke evenementen.

Let’s Gro

campagnebeeld let'sgro

Tijdens Let’s Gro kun je contacten leggen, je met ideeën voeden en je horizon verbreden in de fysieke en digitale wereld.