Molecula

Science LinX verbindt en betrekt leerlingen, docenten, maatschappij en breed publiek: door wetenschap een podium te bieden, brengt het de vonk, passie en het enthousiasme voor wetenschap en engineering van de Rijksuniversiteit Groningen over. Met een frisse op-maat benadering, faciliteert Science LinX continu leren over grenzen van wetenschap, onderwijs, werk en maatschappij.

Science LinX is onderdeel van de Undergraduate School of Science and Engineering (Faculty of Science & Engineering, University of Groningen) en coördineert programma’s om scholieren, docenten, non-profit organisaties en het algemeen publiek te informeren over en te betrekken bij onderzoek van de faculteit.

Door wetenschappers een podium te bieden wil Science LinX belangstelling voor natuurwetenschap en techniek aan de RUG vergroten. Met een moderne en op de doelgroep afgestemde aanpak faciliteert de afdeling een continue leerweg die wetenschap, onderwijs, werk en burgerschap verbindt.

Wild Sea ontwikkelde samen met Science LinX Molecula.

Begin nu en maak met Molecula de onzichtbare molecuulwereld zichtbaar. Door een marker te scannen met de camera van je smartphone ontdek je de alledaagse moleculaire wereld in 3D. Van een koffiemolecuul tot het molecuul van de liefde…zelfs op het toilet kom je moleculen tegen! Leer de moleculen die je gespot hebt nog beter kennen door er op te klikken.

Download Molecula nu!

download_on_the_app_store_badge_nl_135x40  Google Play Logo

Heutink | Educo

Augmented reality voor kinderen. Deze mobiele applicaties bevatten leerzame oefeningen voor kinderen om het vocabulair uit te breiden (verhalen, rijm and liedjes) en stimuleert tegelijkertijd motorische vaardigheden (als voorbereiding op het schrijven). Kinderen oefenen daarnaast met kleuren en vormen. De applicaties werken samen met 4 duurzame houten puzzels.

Hoogbegaafdheid, de meester de baas

Veel leraren kennen de verschillen tussen hoogintelligente en hoogbegaafde leerlingen niet. Dit zorgt voor handelingsverlegenheid. Enerzijds bij het signaleren van de leerling, anderzijds bij het afstemmen van begeleiding op de onderwijsbehoeften en dat in de klas tot uitvoer brengen. Hoogbegaafde leerlingen die onderpresteren worden vaak niet opgemerkt of voor lastig aangezien. Als hoogbegaafdheid wel vroeg gesignaleerd wordt, duikt vaak het vooroordeel op dat hoogbegaafde leerlingen er vanzelf wel zullen komen, waardoor de juiste begeleiding niet wordt gegeven. Dit alles brengt met zich mee dat hoogbegaafde leerlingen last kunnen krijgen van demotivatie, dat ze gaan onderpresteren, zich lastig gedragen of zelfs depressief kunnen worden.

In dit onderzoeksproject is onderzocht of serious gaming kan ondersteunen in het creëren van meer inzicht bij leraren in hoogbegaafdheid en in het effect van hun eigen gedrag in relatie tot een hoogbegaafde leerling. Zodat ze vervolgens hun pedagogisch-didactische vaardigheden met betrekking tot begeleiding van hoogbegaafde leerlingen kunnen verbeteren. Uitgangspunten zijn het vergroten van kennis over het onderwerp bij de leraar en het veranderen van attitude en gedrag door de denk- en belevingswereld van het hoogbegaafde kind te laten ervaren. Interactie en een open houding zijn belangrijke randvoorwaarden. Gaming is een methodiek voor het verbeteren van de interactie en participatie. De game als concrete tool, versterkt met een didactische handleiding, stimuleert de motivatie om te ontdekken wat onderlinge verschillen zijn. Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat serious gaming succesvol kan worden ingezet in een educatieve, sociale setting.

We hebben een serious game ontwikkelt voor twee spelers: de leraar en de hoogbegaafde leerling. Een hoogbegaafde leerling en een leraar zoeken elk op hun eigen niveau een weg en creëren daarmee onbekende perspectieven voor hun medespeler. Het resultaat is een verbeterd inzicht in hoogbegaafdheid en onderwijsbehoeften zodat de leraar beter kan begeleiden en het onderwijs beter kan afstemmen op de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen.