Kennis VanOns

Kennis van ons is een kennisplatform waar energie initiatieven in de aardbevingsgebieden toegang krijgen tot kennis en producten waarmee ze als initiatief sneller slagvaardig worden en groeien in hun ontwikkeling.

Het platform is gevormd in opdracht van de provincie Groningen in het kader van het Programma Lokale EnergieTransitie. Uitvoerende/verantwoordelijk voor het platform zijn Grunneger Power (actielijn leiding), de GrEK (groninger energiekoepel) en de NMF Groningen.

Energie VanOns

Energie VanOns is meer dan ‘gewone’ groene energie. Stroom wordt lokaal opgewekt door al bijna honderd energiecoöperaties. Hoe ze dat precies doen, besluiten ze zelf. De winst die we maken, geven we terug aan de regio. Van dorpshuis via speeltuin tot weer nieuwe windmolens of zonnepanelen: Energie VanOns geeft de regio extra energie.