Kennis VanOns

Kennis van ons is een kennisplatform waar energie initiatieven in de aardbevingsgebieden toegang krijgen tot kennis en producten waarmee ze als initiatief sneller slagvaardig worden en groeien in hun ontwikkeling.

Het platform is gevormd in opdracht van de provincie Groningen in het kader van het Programma Lokale EnergieTransitie. Uitvoerende/verantwoordelijk voor het platform zijn Grunneger Power (actielijn leiding), de GrEK (groninger energiekoepel) en de NMF Groningen.