Beec

BEEC levert een totaaloplossing om (zorg)organisaties te faciliteren in het gestructureerd intern auditeren en instrueren.

Met BEEC houdt u decentraal en continu zicht op de kwaliteit van uw producten en diensten. BEEC biedt daarvoor verschillende mogelijkheden, de keuze is aan u! U stelt zelf vragenlijsten op of wij zorgen voor passende auditlijsten, gebaseerd op wettelijke eisen/NEN-normen. Daaraan koppelt u instructies voor medewerkers voor het verbeteren of borgen van de kwaliteit. BEEC ontzorgt organisaties bij het periodiek in kaart brengen van de vereiste kwaliteit (auditeren) en het instrueren van medewerkers.

Dit alles is vanuit de backoffice in te richten en te sturen, inclusief de rapportage.

De kracht van BEEC is de combinatie van variabelen, waarmee op het juiste moment aan de juiste persoon op de juiste plek de juiste vraag (of instructie) wordt voorgelegd.