De Speech Therapy app (STAPP) is een digitaal therapeutisch instrument. Het brengt de logopedie voor mensen met spraak- en taalproblemen ten gevolge van hersenletsel (afasie en spraakapraxie) op een hoger plan. Dit gebeurt met inzet van innovatieve technologie en nieuwe wetenschappelijke inzichten.

STAPP sluit telkens aan op het actuele oefenniveau van de logopedische behandeling, doordat de logopedist de oefeningen voor de patiënt voortdurend kan aanpassen en vernieuwen. Dit gebeurt ‘op afstand’ met behulp van ‘second screen technologie’. Op deze wijze kan het revalidatieproces op de voet gevolgd worden. Feedback die de logopedist tijdens de behandeling geeft, kan worden gecontinueerd doordat  STAPP optimaal gebruik maakt van digitale mogelijkheden, zoals het bieden van animaties, videobeelden en gesproken woorden. De patiënt kan zo onafhankelijk van tijd en plaats op een zelfstandige en plezierige manier oefenen, en hiermee zorgen voor een hogere oefen intensiteit.

De app is ontwikkeld binnen het STAPP project van het UMCG Centrum voor Revalidatie en uitgetest door logopedisten en patiënten. De app valt onder de Wet op de Medische Hulpmiddelen. Daarom is een CE markering aangevraagd en verkregen. Dit betekent dat de applicatie voldoet aan de essentiële eisen voor werkzaamheid en veiligheid.

STAPP bestaat uit één hoofdapplicatie, waaronder meerdere therapeutische modules zijn ondergebracht. De zorginstelling waar een patiënt logopedische therapie krijgt, is lid van het STAPP platform en betaalt daarvoor per gewenste module een instapbedrag en daarna jaarlijks vaste abonnementskosten. Elke logopedist kan vervolgens weer zijn eigen patiënten toevoegen en kan zo per patiënt oefeningen op maat aanmaken. Het gaat o.a. om het instellen van het oefenniveau en de juiste interventies (hulpknoppen). De patiënt kan deze oefeningen vervolgens tijdens de logopedische therapie, maar ook buiten de logopedische behandeling om, zelfstandig opstarten en uitvoeren op een eigen iPad.

Wild Sea ontwierp en ontwikkelde de mobiele applicatie en de beheeromgeving voor hulpverleners. Daarnaast verzorgt Wild Sea de hosting en het beheer van de applicaties.

Meer weten over dit project?

Eric Cuperus | e.cuperus@wildsea.nl | 050-2111472

Vergelijkbare projecten

Onder leiding van toonaangevende instellingen en bedrijven uit Groningen is dHealth Lab opgestart: een omgeving voor het ontwikkelen en testen van nieuwe digitale producten en innovaties op het gebied van gezondheidszorg.
Met Stan is hulp altijd nabij in geval van acute noodsituaties. Van hartstilstand tot calamiteit, van ongeluk tot bedreiging.
ACM Opleidingen stimuleert alert en daadkrachtig werken. Door regulier onderwijs te combineren met de nieuwste vormen van online leren en interactieve simulaties, is ACM Opleidingen in staat om aan te sluiten bij de individuele leerbehoefte van de cursist.