De Medisch Ethische Toetsingscommissie is samengesteld uit deskundige mensen die de wettelijke verplichte disciplines vertegenwoordigen.

Het gaat dan om artsen, waaronder de sinds maart 2017 verplichte discipline kinderarts, methodologen, ethici en mensen die vanuit de invalshoek van de proefpersoon het onderzoek bekijken. Bij het beoordelen van onderzoek met geneesmiddelen zijn daar dan ook klinisch farmacologen en ziekenhuisapothekers bij betrokken.
Daarnaast heeft de METc UMCG leden, die niet per sé horen bij één van de verplichte disciplines maar wel deskundig zijn op hun vakgebied. De commissie telt bijvoorbeeld een voedingsdeskundige, verpleegkundigen, een huisarts, en psychologen tot haar leden. Daardoor kan de commissie verschillende soorten medisch-wetenschappelijk onderzoek beoordelen.

Wild Sea heeft de site van METc UMC Groningen ontworpen en gebouwd.

Meer weten over dit project?

Eric Cuperus | e.cuperus@wildsea.nl | 050 2111472

Vergelijkbare projecten

ACM Opleidingen stimuleert alert en daadkrachtig werken. Door regulier onderwijs te combineren met de nieuwste vormen van online leren en interactieve simulaties, is ACM Opleidingen in staat om aan te sluiten bij de individuele leerbehoefte van de cursist.
‘Mind Your Trip’ is een Europees project dat zich richt op jongeren die NPS gebruiken. De website bevat informatie, hulpmiddelen en aanwijzingen om het gebruik zo veilig mogelijk te houden en biedt een interventie via een mobiele app met professionele hulpverleners.
De Ambulance radar is ontwikkeld om de doorstroom van hulpdiensten bij bruggen en sluizen te bevorderen. Brug- en sluiswachters worden via een gebruiksvriendelijke applicatie geïnformeerd over (waarschijnlijk) passerende spoedambulances.