METc UMC Groningen

De Medisch Ethische Toetsingscommissie is samengesteld uit deskundige mensen die de wettelijke verplichte disciplines vertegenwoordigen.

Het gaat dan om artsen, waaronder de sinds maart 2017 verplichte discipline kinderarts, methodologen, ethici en mensen die vanuit de invalshoek van de proefpersoon het onderzoek bekijken. Bij het beoordelen van onderzoek met geneesmiddelen zijn daar dan ook klinisch farmacologen en ziekenhuisapothekers bij betrokken.
Daarnaast heeft de METc UMCG leden, die niet per sé horen bij één van de verplichte disciplines maar wel deskundig zijn op hun vakgebied. De commissie telt bijvoorbeeld een voedingsdeskundige, verpleegkundigen, een huisarts, en psychologen tot haar leden. Daardoor kan de commissie verschillende soorten medisch-wetenschappelijk onderzoek beoordelen.

Wild Sea heeft de site van METc UMC Groningen ontworpen en gebouwd.

Meer weten over dit project?

WILD SEA BV
Helperpark 274 – 9
9723 ZA Groningen
The Netherlands
+31 (0)50 2111472