Kennis VanOns

Kennis van ons is een kennisplatform waar energie initiatieven in de aardbevingsgebieden toegang krijgen tot kennis en producten waarmee ze als initiatief sneller slagvaardig worden en groeien in hun ontwikkeling.

Het platform is gevormd in opdracht van de provincie Groningen in het kader van het Programma Lokale EnergieTransitie. Uitvoerende/verantwoordelijk voor het platform zijn Grunneger Power (actielijn leiding), de GrEK (groninger energiekoepel) en de NMF Groningen.

Wild Sea heeft dit kennisplatform ontworpen en gebouwd op basis van NEOS.

Meer weten over dit project?

WILD SEA BV
Helperpark 274 – 9
9723 ZA Groningen
The Netherlands
+31 (0)50 2111472