ITurnIT wil het primair en voortgezet onderwijs helpen om kinderen voor te bereiden op de digitale samenleving. Er ontstaan nieuwe banen, er wordt op een andere manier samengewerkt en er komen steeds nieuwe technologieën bij. Het is belangrijk om kinderen de kennis en kunde mee te geven om goed te kunnen functioneren in deze gedigitaliseerde samenleving.

Wild Sea ontwikkelde de huisstijl, drukwerk en promotiemateriaal voor ITurnIT. Wild Sea is een van de partners van ITurnIT.

Meer weten over dit project?

Eric Cuperus | e.cuperus@wildsea.nl | 050 2111472

Vergelijkbare projecten

Woonurgentie Groningen behandelt aanvragen van woningzoekenden die in aanmerking willen komen voor een voorrangspositie.
Grunneger Power is een energiecoöperatie uit Groningen. Ze leveren groene energie die wordt opgewekt dóór Groningers, vóór Groningers.
In 2018 presenteerde Weekend at Waikiki na 24 jaar weer een nieuw album ‘SONAR’ en de bijzondere Graphic Novel ‘Hannah’.