Impact Noord, een vereniging die ondernemen met maatschappelijke impact in Noord-Nederland aanjaagt en versterkt.

Impact Noord is een samenwerkingsverband dat ondernemen met maatschappelijke impact in Noord-Nederland aanjaagt en versterkt. Impact Noord ziet ondernemerschap als de manier om tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te komen. De kern van de vereniging vormen de leden: ondernemingen die maatschappelijke impact realiseren in Noord-Nederland.

In samenwerking met bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden richt Impact Noord zich op het versterken van het ecosysteem voor ondernemen met impact. Dit doen ze door het bouwen aan een sterk netwerk, het vergroten van kennis en expertise, het organiseren van activiteiten en het vergroten van de zichtbaarheid.

Wild Sea heeft de techniek voor de website van Impact Noord verzorgd.

Meer weten over dit project?

Eric Cuperus | e.cuperus@wildsea | 050 2111472

Vergelijkbare projecten

Woonurgentie Groningen behandelt aanvragen van woningzoekenden die in aanmerking willen komen voor een voorrangspositie.
Wil je samen concreet aan de slag met het opwekken besparen en leveren duurzame energie?
Energie VanOns is meer dan ‘gewone’ groene energie. Stroom wordt lokaal opgewekt door al bijna honderd energiecoöperaties. Hoe ze dat precies doen, besluiten ze zelf.