Hoogbegaafdheid, de meester de baas

De Meester de Baas is een tweejarig RAAK project geweest. In een consortium van kennispartners, scholen en MKB-ers is er gewerkt aan een integrale game-based interventie.

Er is interactieve professionaliseringsinterventie voor leerkrachten ontwikkeld, waarin gebruik gemaakt wordt van de unieke mogelijkheden van game-technologie. De interventie beoogt voornamelijk:

  • inzicht in de diversiteit van hoogbegaafdheid
  • een positieve houding ten opzichte van hoogbegaafde kinderen
  • bewustwording en motivatie om te professionaliseren

Dit kan verder leiden tot:
 meer kennis over hoogbegaafdheid en een groter handelingsrepertoire voor het omgaan met hoogbegaafde leerlingen.

Game

De game, het prototype, vormt een gezamenlijk startpunt voor de leerkrachten in de interventie. Het is een trigger die uitnodigt om te reflecteren op kennis, houding en vaardigheden. De inhoud van de game is gebaseerd op theorie, praktijksituaties en scenario’s, waarin de leerkracht zelf keuzes kan maken en zo het spelverloop kan bepalen.

Gaming

De leerkracht speelt in een fictieve school, waarin veel verschillende hoogbegaafde leerlingen rondlopen, allemaal met hun eigen kenmerken en behoeftes. In het spel ga je op zoek naar kenmerken en gedrag, verschillende perspectieven en interactie met hoogbegaafde leerlingen. Hiermee willen we de professionele nieuwsgierigheid van de leerkracht aanwakkeren.

Reflectie

De resultaten uit de game zijn voeding voor een reflectief gesprek tussen leerkrachten. Door middel van geleide intervisie komen zaken zoals vooroordelen, verschillen en overeenkomsten van visie op hoogbegaafdheid aan de orde vanuit de relatieve veilige omgeving van een game. Doel van de reflectie is om ontwikkelde inzichten te vertalen naar acties voor in de klas maar ook voor verdere ontwikkeling.

Wild Sea adviseerde over de inzet van serious gaming bijn het signaleren van hoogbegaafdheid. Verderbedacht Wild Sea het spelconcept, de gameplay en realiseerde het artwork (op basis van stock) voor de game.

Meer weten over dit project?

WILD SEA BV
Helperpark 274 – 9
9723 ZA Groningen
The Netherlands
+31 (0)50 2111472