Augmented reality voor kinderen. Deze mobiele applicaties bevatten leerzame oefeningen voor kinderen om het vocabulair uit te breiden (verhalen, rijm and liedjes) en stimuleert tegelijkertijd motorische vaardigheden (als voorbereiding op het schrijven). Kinderen oefenen daarnaast met kleuren en vormen. De applicaties werken samen met 4 duurzame houten puzzels.

WILD SEA BV
Helperpark 274 – 9
9723 ZA Groningen
The Netherlands
+31 (0)50 2111472