Grunneger Power is een energiecoöperatie uit Groningen. Ze leveren groene energie die wordt opgewekt dóór Groningers, vóór Groningers. De winst wordt geïnvesteerd nieuwe, duurzame projecten in de buurt. Hiermee dragen ze bij aan de werkgelegenheid in de regio.

Grunneger Power verkoopt hun energie om Groningen te verduurzamen. De stroom die ze leveren is 100% groen. Ze helpen zoveel mogelijk mensen om energie te besparen en om hun eigen energie op te wekken. Zo maken we Groningen samen duurzaam.

Wild Sea heeft de website ontworpen en gebouwd.

Meer weten over dit project?

Eric Cuperus | e.cuperus@wildsea.nl | 050 2111472

Vergelijkbare projecten

Het feit ligt er dat er schade is en dat er hersteld en versterkt moet gaan worden. Dan liever met en door bewoners en dan alleen over bewoners.
Groninger Dorpen heeft een prominente plek in het plattelandsnetwerk van de provincie Groningen en zet zich in voor sterke dorpen met sterke mensen.
Bouwgroep Noord is een onderneming die gespecialiseerd is in (industriële) utiliteitsbouw, seriematige woningbouw en projectmanagement. Wij verzorgen de realisatie van meer en minder complexe bouwwerken.