Groninger Dorpen

Groninger Dorpen heeft een prominente plek in het plattelandsnetwerk van de provincie Groningen en zet zich in voor sterke dorpen met sterke mensen.

Groninger Dorpen is een spin in het web van dorpsgemeenschappen, dorpsbelangenorganisaties, dorpsaccommodaties en andere organisaties die op het platteland actief zijn. Hun bestaansrecht is het omarmen en ondersteunen van initiatieven uit de dorpsgemeenschap om de leefbaarheid te verbeteren. Ze helpen de dorpen om zelf meer invloed te krijgen op hun toekomst. Ze kennen het verhaal van de Groningse dorpen, vertellen en vertalen het. De stijl van Groninger Dorpen is dat ze geen enkele deur dichtgooien. Ze blijven in gesprek, vanuit de overtuiging dat de dialoog de enige weg is om tot realistische en geaccepteerde plannen te komen.

Wat is de rol van Groninger dorpen in een wereld die verandert? In ieder geval dicht bij de dorpen blijven, bij de basis. Groninger Dorpen is en blijft een praktische ondersteuner van dorpsinitiatieven. Ze willen vanuit de beleving van dorpen blijven denken en werken. Kennis en ervaring vanuit het hele land bij elkaar brengen. Specifieke kennis opbouwen over onderwerpen die voor dorpen van belang zijn. Ze willen een gangmaker zijn, een vliegwiel en een inspiratiebron.

Wild Sea heeft de site ontworpen en gebouwd.

Meer weten over dit project?

WILD SEA BV
Helperpark 274 – 9
9723 ZA Groningen
The Netherlands
+31 (0)50 2111472