Het Groninger Gasberaad is een collectief van maatschappelijke organisaties waarbij zoveel mogelijk sectoren zijn vertegenwoordigd. Elke sector bepaalt zelf welke organisatie hen vertegenwoordigt in het Groninger Gasberaad. Het Groninger Gasberaad wil ervoor zorgen dat bij het opstellen en uitvoeren van het Meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de betrokkenheid van de bewoners en organisaties maximaal is. Dat mensen en organisaties zoveel mogelijk ontlast worden en dat het gebied zijn unieke karakter en identiteit behoudt.

Wild Sea is verantwoordelijk voor het ontwerp en bouw van de website van Groninger Gasberaad. Wij staan als Gronings bedrijf voor de volle 100% achter de doelstellingen van het Gasberaad.

Meer weten over dit project?

Eric Cuperus | e.cuperus@wildsea.nl | 050-2111472

Vergelijkbare projecten

Energie VanOns is meer dan ‘gewone’ groene energie. Stroom wordt lokaal opgewekt door al bijna honderd energiecoöperaties. Hoe ze dat precies doen, besluiten ze zelf.
In samenwerking met Eurosonic Noorderslag en Watt-Now ontwikkelden we een slimme meter waarmee duidelijk werd hoeveel energie er tijdens het festival bespaard kon worden.
Wil je samen concreet aan de slag met het opwekken besparen en leveren duurzame energie?