​Onder leiding van toonaangevende instellingen en bedrijven uit Groningen is dHealth Lab opgestart: een omgeving voor het ontwikkelen en testen van nieuwe digitale producten en innovaties op het gebied van gezondheidszorg. In het dHealth Lab werken bedrijven, kennis- en zorginstellingen gezamenlijk aan de ontwikkeling en lancering van innovaties voor de zorg.

Alhoewel innovaties nodig zijn om de zorg hoogwaardig en duurzaam te houden, blijft de (door)-ontwikkeling en het op grote schaal gebruik van deze innovaties achter bij de verwachtingen. Aan de basis hiervan ligt het 'gat' tussen ondernemers en zorginstellingen. Bart Scheerder, kwartiermaker dHealth Lab: "Voor ondernemers is het van cruciaal belang dat hun innovaties aansluiten bij de behoeften van de beoogde eindgebruikers, of dit nu burgers, patiënten, ondernemers of zorgprofessionals zijn. Zolang de innovaties nog niet getest en gevalideerd zijn, is het moeilijk om de eindgebruiker te bereiken en ze te overtuigen van de meerwaarde van de innovatie."

Wild Sea is mede-oprichter en digitale partner van dHealth Lab.

Meer weten over dit project?

Thijs Helfrich | t.helfrich@wildsea.nl | 050 2111472

Vergelijkbare projecten

De Ambulance radar is ontwikkeld om de doorstroom van hulpdiensten bij bruggen en sluizen te bevorderen. Brug- en sluiswachters worden via een gebruiksvriendelijke applicatie geïnformeerd over (waarschijnlijk) passerende spoedambulances.
Voordat een onderzoek met mensen dat onder de WMO valt mag starten, moet het worden getoetst door een erkende METC of de CCMO.
HartslagNu is het landelijke platform voor burgerhulpverlening bij een hartstilstand. Zij is ontstaan uit de twee belangrijkste burgerhulpverlenersplatformen van Nederland: HartslagNu en HartveiligWonen.