Ons klimaat verandert — en die verandering heeft grote invloed op ons leven. Niet alleen op ons weer, maar ook op ons ecosysteem, onze bodemgesteldheid, onze voedselvoorziening, onze gezondheid en onze veiligheid.

We zullen ons aan moeten passen aan de effecten van klimaatverandering. En we zullen dat samen moeten doen. In Noord-Nederland werken daarom overheden, wetenschap, onderwijs, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven al intensief samen aan klimaatadaptatie.

Deze website laat zien wat er allemaal al is aan innovatieve samenwerkingen en initiatieven; aan onderzoek en kennisdeling; aan nieuwe verbindingen en bestaande (inter)nationale netwerken; en aan concrete projecten en resultaten.

Noord-Nederland werkt niet alleen voor de eigen inwoners zo hard aan klimaatadaptatie. De kennis en ervaring die we hier opdoen is essentieel voor andere delen van de wereld, zoals delta’s, gebieden beneden de zeespiegel en landbouwregio’s. Ontdek de kracht van Noord-Nederland als living lab voor klimaatadaptatie!

Wild Sea ontwikkelde de huisstijl en is verantwoordelijk voor het ontwerp en bouw van de website.

Meer weten over dit project?

Thijs Helfrich | t.helfrich@wildsea.nl | +31 (0)50 211 14 72

Vergelijkbare projecten

Energie VanOns is meer dan ‘gewone’ groene energie. Stroom wordt lokaal opgewekt door al bijna honderd energiecoöperaties. Hoe ze dat precies doen, besluiten ze zelf.
Grunneger Power is een energiecoöperatie uit Groningen. Ze leveren groene energie die wordt opgewekt dóór Groningers, vóór Groningers.
Het feit ligt er dat er schade is en dat er hersteld en versterkt moet gaan worden. Dan liever met en door bewoners en dan alleen over bewoners.