Bouwgroep Noord is ontstaan vanuit de samenwerking tussen Van der Wiel Planontwikkeling en Veenstra Bouw. In een periode dat firma Van der Wiel uit Drachten zich meer is gaan toeleggen op corebusiness zijnde infra en transport zagen de oprichters van Bouwgroep Noord toekomstperspectief in de activiteiten welke voorheen onder de vlag van Van der Wiel Planontwikkeling werden uitgevoerd. Dit betrof de activiteiten (industriële) utiliteitsbouw en projectmanagement. Door de samenwerking met Veenstra Bouw uit Dokkum is de activiteit seriematige woningbouw toegevoegd. Het bijkomende voordeel van deze samenwerking is dat Bouwgroep Noord vanaf dat moment bouwwerken volledig in eigen beheer kan uitvoeren. Bouwgroep Noord is door deze samenwerking voorzien van een eigen realisatietak. De medewerkers van Bouwgroep Noord hebben gezamenlijk een ruim scala aan bouwkundige projecten succesvol afgerond.

Wild Sea heeft de huisstijl van Bouwgroep Noord ontwikkeld.

Meer weten over dit project?

Eric Cuperus | e.cuperus@wildsea.nl | 050 2111472

Vergelijkbare projecten

BEEC levert een totaaloplossing om (zorg)organisaties te faciliteren in het gestructureerd intern auditeren en instrueren. Op het juiste moment, tijd en plaats aan de juiste persoon!
Grunneger Power is een energiecoöperatie uit Groningen. Ze leveren groene energie die wordt opgewekt dóór Groningers, vóór Groningers.