BEEC levert een totaaloplossing om (zorg)organisaties te faciliteren in het gestructureerd intern auditeren en instrueren.

Met BEEC houdt u decentraal en continu zicht op de kwaliteit van uw producten en diensten. BEEC biedt daarvoor verschillende mogelijkheden, de keuze is aan u! U stelt zelf vragenlijsten op of wij zorgen voor passende auditlijsten, gebaseerd op wettelijke eisen/NEN-normen. Daaraan koppelt u instructies voor medewerkers voor het verbeteren of borgen van de kwaliteit. BEEC ontzorgt organisaties bij het periodiek in kaart brengen van de vereiste kwaliteit (auditeren) en het instrueren van medewerkers.

Dit alles is vanuit de backoffice in te richten en te sturen, inclusief de rapportage.

De kracht van BEEC is de combinatie van variabelen, waarmee op het juiste moment aan de juiste persoon op de juiste plek de juiste vraag (of instructie) wordt voorgelegd.

Wild Sea is een van de partners van BEEC en heeft de huisstijl, apps, dashboards en website van BEEC ontworpen en ontwikkeld.

Meer weten over dit project?

Eric Cuperus | e.cuperus@wildsea.nl | 050 2111472

Vergelijkbare projecten

INTER-PSY behandelt patiënten met psychische of psychiatrische klachten opdat ze met meer zelfvertrouwen, veerkracht en autonomie de regie over hun eigen leven kunnen krijgen en houden.
STAPP levert een bijdrage aan het slimmer en efficiënter organiseren van de (revalidatie)zorg tot in de thuissetting van mensen met hersenletsel. STAPP geeft de patiënt meer zelf de regie over waar en wanneer te trainen.
Deze app is een maatje voor mensen die willen stoppen met roken. De app biedt ondersteuning tijdens het stoppen-met-roken proces. De app is makkelijk in gebruik en is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten van het stoppen-met-roken proces.