ACM Opleidingen

ACM Opleidingen stimuleert alert en daadkrachtig werken. Door regulier onderwijs te combineren met de nieuwste vormen van online leren en interactieve simulaties, is ACM Opleidingen in staat om aan te sluiten bij de individuele leerbehoefte van de cursist. Cursisten worden uitgedaagd door veel te oefenen, want dat verhoogt het bewustzijn. Uit ervaring weet ACM dat pas op het moment dat iemand in de praktijk niet weet wat hij moet doen, hij – na de juiste uitleg gehad te hebben – onthoudt wat hij moet doen. Aangevuld door de hands-on praktijkervaring van de docenten, resulteert dit in een optimaal leerrendement voor de medewerker én de organisatie. En zó zijn cursisten van ACM Opleidingen beter voorbereid in situaties waar dat van hen gevraagd wordt.

ACM is onderdeel van Witte Kruis en staat daardoor midden in de keten van zorg en veiligheid. Daardoor heeft ACM een korte lijn met de zorgsector en overziet gemakkelijk de taken en verantwoordelijkheden van de hulpdiensten.

Wild Sea heeft de Website ontworpen en ontwikkeld.

Meer weten over dit project?

WILD SEA BV
Helperpark 274 – 9
9723 ZA Groningen
The Netherlands
+31 (0)50 2111472