ACM Opleidingen stimuleert alert en daadkrachtig werken. Door regulier onderwijs te combineren met de nieuwste vormen van online leren en interactieve simulaties, is ACM Opleidingen in staat om aan te sluiten bij de individuele leerbehoefte van de cursist. Cursisten worden uitgedaagd door veel te oefenen, want dat verhoogt het bewustzijn. Uit ervaring weet ACM dat pas op het moment dat iemand in de praktijk niet weet wat hij moet doen, hij – na de juiste uitleg gehad te hebben – onthoudt wat hij moet doen. Aangevuld door de hands-on praktijkervaring van de docenten, resulteert dit in een optimaal leerrendement voor de medewerker én de organisatie. En zó zijn cursisten van ACM Opleidingen beter voorbereid in situaties waar dat van hen gevraagd wordt.

ACM is onderdeel van Witte Kruis en staat daardoor midden in de keten van zorg en veiligheid. Daardoor heeft ACM een korte lijn met de zorgsector en overziet gemakkelijk de taken en verantwoordelijkheden van de hulpdiensten.

Wild Sea heeft de Website ontworpen en ontwikkeld. Op dit moment bouwen wij aan een nieuwe site!

Meer weten over dit project?

Eric Cuperus | e.cuperus@wildsea.nl | 050 2111472

Vergelijkbare projecten

STAPP levert een bijdrage aan het slimmer en efficiënter organiseren van de (revalidatie)zorg tot in de thuissetting van mensen met hersenletsel. STAPP geeft de patiënt meer zelf de regie over waar en wanneer te trainen.
BEEC levert een totaaloplossing om (zorg)organisaties te faciliteren in het gestructureerd intern auditeren en instrueren. Op het juiste moment, tijd en plaats aan de juiste persoon!
Onder leiding van toonaangevende instellingen en bedrijven uit Groningen is dHealth Lab opgestart: een omgeving voor het ontwikkelen en testen van nieuwe digitale producten en innovaties op het gebied van gezondheidszorg.