Waddentour

De Waddentour is een toeristische route waarbij de rijke historie van zeven beschermde dorpsgezichten (Ee, Holwerd, Metslawier, Paesens/Moddergat, Oostmahorn, Wierum en Ternaard) en de waardevolle omgeving digitaal en fysiek in beeld wordt gebracht. In elk dorp kunnen bezoekers enkele wandelroutes volgen (1 of 2 per dorp) langs de meest bijzondere panden.