MXT2023

MXT is een conferentie over innovatie in de creatieve technologie-industrie. Het wordt voor het eerst georganiseerd van 17 tot 19 januari 2023 in de stad Groningen.

Smart Start

Voor Smart Start ontwikkelde Wildsea een applicatie die  de ondernemer een uniek inzicht geeft in het voortraject van de organisatie.

Waddentour

De Waddentour is een toeristische route waarbij de rijke historie van zeven beschermde dorpsgezichten (Ee, Holwerd, Metslawier, Paesens/Moddergat, Oostmahorn, Wierum en Ternaard) en de waardevolle omgeving digitaal en fysiek in beeld wordt gebracht. In elk dorp kunnen bezoekers enkele wandelroutes volgen (1 of 2 per dorp) langs de meest bijzondere panden.