Hoogbegaafdheid, de meester de baas

Veel leraren kennen de verschillen tussen hoogintelligente en hoogbegaafde leerlingen niet. Dit zorgt voor handelingsverlegenheid. Enerzijds bij het signaleren van de leerling, anderzijds bij het afstemmen van begeleiding op de onderwijsbehoeften en dat in de klas tot uitvoer brengen. Hoogbegaafde leerlingen die onderpresteren worden vaak niet opgemerkt of voor lastig aangezien. Als hoogbegaafdheid wel vroeg gesignaleerd wordt, duikt vaak het vooroordeel op dat hoogbegaafde leerlingen er vanzelf wel zullen komen, waardoor de juiste begeleiding niet wordt gegeven. Dit alles brengt met zich mee dat hoogbegaafde leerlingen last kunnen krijgen van demotivatie, dat ze gaan onderpresteren, zich lastig gedragen of zelfs depressief kunnen worden.

In dit onderzoeksproject is onderzocht of serious gaming kan ondersteunen in het creëren van meer inzicht bij leraren in hoogbegaafdheid en in het effect van hun eigen gedrag in relatie tot een hoogbegaafde leerling. Zodat ze vervolgens hun pedagogisch-didactische vaardigheden met betrekking tot begeleiding van hoogbegaafde leerlingen kunnen verbeteren. Uitgangspunten zijn het vergroten van kennis over het onderwerp bij de leraar en het veranderen van attitude en gedrag door de denk- en belevingswereld van het hoogbegaafde kind te laten ervaren. Interactie en een open houding zijn belangrijke randvoorwaarden. Gaming is een methodiek voor het verbeteren van de interactie en participatie. De game als concrete tool, versterkt met een didactische handleiding, stimuleert de motivatie om te ontdekken wat onderlinge verschillen zijn. Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat serious gaming succesvol kan worden ingezet in een educatieve, sociale setting.

We hebben een serious game ontwikkelt voor twee spelers: de leraar en de hoogbegaafde leerling. Een hoogbegaafde leerling en een leraar zoeken elk op hun eigen niveau een weg en creëren daarmee onbekende perspectieven voor hun medespeler. Het resultaat is een verbeterd inzicht in hoogbegaafdheid en onderwijsbehoeften zodat de leraar beter kan begeleiden en het onderwijs beter kan afstemmen op de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen.

STAPP

Met het geïntegreerd digitaal therapeutisch instrument ‘ST app’ willen we de logopedie voor mensen met spraak- en taalproblemen tgv een hersenletsel met inzet van innovatieve technologie en nieuwe wetenschappelijke inzichten op een hoger plan brengen. Patiënten kunnen onafhankelijk van tijd en plaats op een zelfstandige en plezierige manier oefenen. De logopedist kan op afstand oefeningen klaarzetten en biedt daarmee hulp op maat (second screen technologie).

Wij leveren met deze toepassing een bijdrage aan het slimmer en efficiënter organiseren van de (revalidatie)zorg tot in de thuissetting van mensen met hersenletsel. We kunnen met ST app de patiënt meer zelf de regie geven over waar en wanneer te trainen. Door inzet van recente wetenschappelijke inzichten, second screen technologie, gaming-elementen en beeldcommunicatie in dit project, wordt de logopedische zorg niet alleen efficiënter en kwalitatief beter maar ook plezieriger en uitdagender voor de doelgroep.

De app valt onder de Wet op de Medische Hulpmiddelen. Daarom is een CE markering aangevraagd en verkregen. Dit betekent dat de applicatie voldoet aan de essentiële eisen voor werkzaamheid en veiligheid.
De ST app onderscheidt zich doordat het volledig geïntegreerd is in de logopedische therapie. Het betreft geen algemene oefen-app, maar een app die het revalidatieproces van de patiënt op de voet volgt door telkens aan te sluiten op het actuele niveau. Dezelfde feedback die de logopedist tijdens de behandeling geeft, kan worden gecontinueerd doordat de ST app optimaal gebruik maakt van de digitale mogelijkheden, zoals het bieden van animaties, videobeelden en gesproken woorden. De patiënt kan op een eigen niveau en op zelf gekozen tijd en plaats, in een patiënt vriendelijke omgeving, oefenen zo vaak hij wil. Zo kan de hoogst haalbare oefenfrequentie voor een specifieke patiënt worden behaald.
De ST app bestaat uit één hoofdapplicatie (ST app) waar meerdere modules in zijn ondergebracht. Eén module is voor de patiënt. De patiënt krijgt gratis toegang tot deze module. De zorginstelling waar deze patiënt logopedische therapie krijgt, is lid van het ST app platform en betaalt daarvoor per gewenste module een instapbedrag en daarna jaarlijks vaste abonnementskosten.
De zorginstelling krijgt toegang (accountgegeven) tot deze logopedie modules door een bestelling te plaatsen in de webwinkel van UMCG CvR.
De contactpersoon van de zorginstelling voegt de logopedisten toe die werkzaam zijn binnen die zorginstelling; zo krijgt ieder zijn eigen accountgegevens.
Elke logopedist kan vervolgens weer zijn eigen patiënten toevoegen aan de app en per patiënt oefeningen op maat aanmaken. Het gaat o.a. om het instellen van het oefenniveau en de juiste interventies (hulpknoppen). De patiënt kan deze oefeningen vervolgens tijdens de logopedische therapie, maar ook buiten de logopedische behandeling om, zelfstandig opstarten en uitvoeren op een eigen iPad.

Mindyourtrip

‘Mind Your Trip’ is een Europees project dat zich richt op jongeren (14-25 jaar) die NPS(Nieuwe Psychoactieve Stoffen) gebruiken. De website bevat informatie, hulpmiddelen en aanwijzingen om het gebruik zo veilig mogelijk te houden. Mind Your Trip is beschikbaar in dertien landen en 16 talen.

Veiligheid is inderdaad een belangrijk thema, want de effecten en risico’s van NPS zijn vaak onbekend. Uit onderzoek blijkt dat de gezondheidsrisico’s aanzienlijk kunnen zijn, zoals onlangs nog tot uiting kwam bij het product 4-FA.

Er zijn honderden verschillende middelen die NPS worden genoemd en bijna elke week worden nieuwe stoffen ontwikkeld. Het zijn vaak zeer krachtige middelen, waardoor gebruikers veel hogere dosissen binnenkrijgen (met een veel sterker effect) dan ze verwachten.

De Mind Your Trip interventie spoort gebruikers aan om hun NPS-verbruik via de website te beoordelen en eventueel professionele online hulp te krijgen om te gebruik te minderen, te stoppen of minstens veiliger te gebruiken. De website informeert over ‘Harm Reduction’ en adviseert jonge consumenten over wat ze kunnen doen bij noodgevallen als gevolg van druggebruik. Verder wordt verwezen naar de nationale websites in verband met mogelijkheden voor hulpverlening op het gebied van drugs of geestelijke gezondheid.